ANBI

ANBI

ANBI – tot Algemeen Nut Beogende Instelling

Per 16 oktober 2009 (datum oprichting) merkt de Belastingdienst de stichting ‘Femke foundation’ aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Inkomsten zullen daarmee volledig ten goede komen aan de doelstellingen van de foundation.

 

Jaarcijfers 2015